KOMUNIA ŚWIĘTA

Piosenki dla dzieci na Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej

Ref.: Matko, która nas znasz, z dziećmi Twymi bądź, na drogach nam nadzieją świeć, z Synem Twym z nami idź!

1. Z wszystkich niewiast wybrana - przyjdź i drogę wskaż! Córko ludu Bożego, do Syna Twego nas prowadź. Służebnico pokorna, pokój światu daj.

2. Królowo ognisk rodzinnych, Dziewico, wzorze prostoty, Oblubienico cieśli.

 

1. Niechaj z nami będzie Pan, Alleluja! niech obroną będzie nam, alleluja!

2. Jego Słowo zawsze trwa, alleluja! wieczną prawdę w sobie ma, alleluja!

3. Chcemy zgłębić Słowa treść, alleluja! braciom je radośnie nieść, alleluja?

4. Chcemy Nim na co dzień żyć, alleluja! i w przyjaźni z Bogiem być, alleluja!

5. Źródło życia, Panie nasz, alleluja! Ty nam wieczne życie dasz, alleluja?

6. Prowadź wśród zawiłych dróg, alleluja! w Trójcy Świętej jeden Bóg, alleluja

 

1. Wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie tylko żyć!           
Chcę Cię Jezu kochać wiernie dzieckiem Twoim zawsze być!       
Ref.: Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć, serce moje, duszę moją, Panie Jezu weź! /x2 
2. Wszystko Tobie oddać pragnę od najmłodszych moich lat. Pomóż Jezu by mnie nie zwiódł pokusami swymi świat. 
3. Wszystko Tobie oddać pragnę, w duszy czuję święty żar. To Ty dajesz dziecku swemu Twojej łaski Boży dar.

 

Idzie mój Pan, idzie mój Pan, On teraz biegnie, by spotkać mnie. /x2

Mija góry, łąki, lasy, by Komunii stał się cud. On chce chlebem nas nakarmić, by nasycić życia głód.

 

Ref.: Chrystus Pan karmi nas Swoim świętym Ciałem, chwalmy Go na wieki!

1. Duchem całym wielbię Pana, Boga, Zbawcę jedynego, bo w Nim samym odnajduję wszelką radość życia mego.

 2. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba na swą sługę uniżoną, by mnie odtąd wszyscy ludzie mogli zwać błogosławioną.

 3. Sprawił we mnie wielkie dzieła w Swej dobroci niepojętej. On Wszechmocny, On Najwyższy, On sam jeden zawsze Święty.

4. On, który przez pokolenia pozostaje miłosierny wobec tego, kto Mu służy i chce zostać Jemu wierny.

5. On, który Swą moc objawia, gdy wyniosłość serc uniża, każdy zamiar może zburzyć, który pychą Mu ubliża.

6. W mocy Jego odjąć władzę  a wydźwignąć pokornego. Wszystkich głodnych zaspokoić

głodem wstrząsnąć bogatego.

 

1. Już gościsz, Jezu w sercu mym; dzień ten jest szczęścia mego dniem. Przyniosłeś dla mnie łask Twych zdrój, bądźże uwielbion, Boże mój.

2. Cóż ja dam Tobie, Jezu mój? Chcę ofiarować zapał swój, by zawsze pełnić wolę Twą, zachować czystą duszę mą.

3. Jezu, pozostań w sercu mym, tylko Ty sam zamieszkaj w nim, dopomóż mi w godzinie złej, wytrwać w miłości Jezu, Twej.

 

Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze Panie nasz, Boże nasz. Tyś jak wiatr w swej naturze. Tyś jest Stwórcą wszystkich nas. Światłem swym oświetlasz drogę, która prosto wiedzie nas. Tam gdzie źródło Twej miłości, gdzie radośnie płynie czas.

Ref. Łandarej-łandaoooo, łandarej-łandao

 

1. Z dalekiej Fatimy donośnie brzmi dzwon. Zjawienie Maryi ogłasza nam on.

Ref. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria

2. Śpieszymy więc wszyscy wśród zmartwień i trosk, by w ręce Twe złożyć niepewny nasz los.

 

1. Chwalcie łąki umajone, góry, doliny zielone. Chwalcie, cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki!

2. Co igra z morza falami, w powietrzu buja skrzydłami, chwalcie z nami Panią Świata, jej dłoń nasza wieniec splata.

3. Ona dzieł Boskich korona, nad anioły wywyższona; choć jest Panią nieba, ziemi, nie gardzi dary naszymi.

4. Wdzięcznym strumyki mruczeniem, ptaszęta słodkim kwileniem, i co czuje, i co żyje, niech z nami sławi Maryję!

  

 Ref. Oto są baranki młodeoto ci, co zawołali alleluja! Dopiero przyszli do zdrojów, światłością się napełnili, Alleluja, alleluja!

 

1. Na Baranka Pańskich godach, w szat świątecznych czystej bieli, po krwawego morza wodach. Nieśmy Panu pieśń weseli.

2. W swej miłości wiekuistej On nas swoją Krwią częstuje, nam też Ciało swe przeczyste Chrystus kapłan ofiaruje.

3. Na drzwi świętą Krwią skropione anioł mściciel z lękiem wziera, pędzi morze rozdzielone, wrogów w nurtach swych pożera.

4. Już nam Paschą Tyś, o Chryste, Wielkanocną też ofiarą, Tyś Przaśniki nasze czyste dla dusz prostych z szczerą wiarą.

  

Ref. Radośnie Panu hymn śpiewajmy, Alleluja. I dobroć Jego wysławiajmy, Alleluja.
1. Wychwalajcie ze mną dzieła Bożej mocy, Alleluja. Wychwalajcie Pana nad wszystko, na wieki, Alleluja.

2. Wychwalajcie Pana Aniołowie Pańscy, Alleluja. Wychwalajcie Pana Zastępy niebieskie, Alleluja.

  

Jezus swoją Matkę pozostawił, byś w swym życiu miał, do kogo iść, Ona swą opieką cię otoczy, jeśli nie zwlekając pójdziesz dziś.

Ref. Do Jej stóp, do Jej stóp pochyl się i pozostaw swoje troski Jej. Ona z sercem swym matczynym nieustannie czeka, abyś wyznał to, co gnębi cię.

 

 

1. Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim, zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim, 

módlmy się, aby jedność była odnowiona w nas, aby świat cały poznał uczniów Chrystusa w nas, aby świat cały ujrzał miłość w nas.  

2. Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoją dłoń, wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoją dłoń. Wszystkim głosić będziemy tę radosną dla nas wieść, że nasz Pan kroczy z nami, że nasz Pan z nami jest, że nasz Pan zawsze z nami wszędzie jest.

3. Chcemy razem pracować, chcemy złączyć swój trud, chcemy razem pracować, chcemy złączyć swój trud. By nie stracić godności, którą Pan obdarzył nas, aby strzec ludzkiej dumy, aby strzec dumy swą, żeby człowiek zachował godność swą.

4. Niechaj chwała brzmi Ojcu, który stworzył ten świat, Chwała też Chrystusowi, który Synem Jego jest i Duchowi też chwała, który jednoczy nas. i Duchowi też, który łączy n

 

1. Przyjmij Panie nasze dary, które tutaj przynosimy.

Przyjmij Panie nas samych, gdy się tutaj gromadzimy.

2. Przynosimy chleb i wino, by się Ciałem i Krwią stały.

Wejrzyj Panie w nasze serca, ulecz wszystkie nasze rany.

3. Przyjmij Panie naszą słabość, natchnij mocą Swego Ducha.

Odmów Panie w nas miłość, niechaj zawsze Cię kochamy.

 

 
SANKTUARIUM FATIMSKIE - NA ŻYWO© 2008 Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w Olsztynie | Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie marcinnogal.com